11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 05.12.2010 Opole
Kinga Semmp - Ex1 nom BIS
Euzebio Bagira - Ex1 nom BIS


Dzisiaj jest lepiej ni¿ wczoraj. Obydwoje otrzymaliœmy ocenê doskona³¹ pierwsz¹ i równie¿ oboje zostaliœmy nominowani do BISu.