11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF EUROPA CONTINENT CAC SHOW
24.10.2009 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CACE nom BIS BOS
Heca Semmp - EX1 CAC nom BIS


Rozpoczynam rywalizacjê o tytu³ Europy Champion. Ta wystawa jest pierwsz¹ na tapecie. Jest dobrze, dosta³am ocenê doskona³¹ pierwsz¹, pierwszy CACE nominacja do BISu, a co dalej zobaczymy. W BISie otrzyma³am tytu³ naj³adniejszej p³ci przeciwnej. Moja córcia Heca otrzyma³a równie¿ nominacjê do BISu. Jest OK.