11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF Lublin
Heca Semmp - Ex1 CAC nom BIS


Po raz pierwszy byliœmy w Lublinie. Miasto bardzo ³adne i wystawa bardzo udana.