11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 21.04.2007
Wiedeñ - Korneuburg
Czata Semmp - Ex1 CACIB
BEST IN SHOW
BEST LANGHAAR
BEST OF BEST PLATZ 3
WCF RING 4


To by³a super udana wystawa. Wiedeñ cudny. Czata zosta³a nominowana do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy. Jest najpiêkniejszym kotem d³ugow³osym wystawy co ju¿ jest ogromnym sukcesem a przy wyborze BEST OF BEST - NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH zaje³a 3 miejsce - jest to ogromny sukces dla kota wychodowanego w mojej ma³o znanej hodowli SEMMP. W WCF RING jest na 4 miejscu. Jesteœmy bardzo zadowoleni. Zakoñczyliœmy tytu³ INTER CHAMPION.