11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 06.10.2007 Warszawa
Cata Semmp - Ex1 CAGCIB


Fajna wystawa, ocena doskona³a pierwsza, nastêpna do tytu³u.