11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 19.03.2006 Warszawa
Czata Semmp - Ex1 CACIB nom BIS


By³a to bardzo udana wystawa, zdoby³am wszystko to samo co dzieñ wczeœniej tylko w wy¿szej kategorii. Jest OK.