11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa WCF 07.05.2006 Wroc³aw
Czata Semmp - Ex1 CACIB nom BIS


By³a to bardzo fajna wystawa. Wroc³aw jest piêkny. Mam ju¿ trzy CACCIBy i potrzebujê wystawy zagranicznej. Ciekawe gdzie teraz pojedziemy?