11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 16.02.2003 Warszawa
King Bo-Wi - Ex1 CACE
Ariel Milas - Ex1 CACE


Tradycyjnie moje piêkne koty s¹ œwietne.