11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 24.04.1999
Ostrawa-Karvina
King Bo-Wi - Ex1 CACE BIV
Ariel Milas - V1 CAGCIB


By³a to bardzo udana wystawa, Moje koty rozpocze³y udan¹ walkê o nastêpne tytu³y.