11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 07.11.1999 £ódŸ
King Bo-Wi - Ex1 CACE
Ariel Milas - EX1 CAGCIB BIV ADULT


By³a to bardzo udana wystawa, podobnie jak ta poprzedniego dnia. Arielek dosta³ BIV wsród kotów doros³ych. Kinguœ zosta³ najlepszym weteranem ca³ej wystaw.