11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 30.01.1998 Warszawa
Ariel Milas - Ex1 CACIB BIV ADULT


By³a to bardzo udana wystawa, Ocena doskona³a pierwsza, nominacja do wyboru najpiêkniejszego doros³ego kota wystawy.