11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 07.09.1997
Wroc³aw Mriel Milas - Ex1 RASSESIEGIER


By³a to bardzo wspania³a wystawa. Ocena doskona³a pierwsza i tytu³ zwyciêzcy rasy.