11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 19.03.1995 Gdañsk
King Bo-Wi - Ex1 CAGCIB


Ponownie jestem w Gdañsku, ponownie ocena doskona³a pierwsza to ju¿ pi¹ta na granda.