11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 18.11.1995 £ódŸ
King Bo-Wi - Ex1


By³a to udana wystawa ale nie liczy sie do tytu³u. Potrzebna jest druga wystawa zagraniczna. Kinguœ zmieni³ miejsce swojego zamieszkania. Obecnie mieszka w £odzi w rodzine Studziñskich.