11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 11.02.199 Warszawa
King Bo-Wi - Ex1 CAGCIB BIV


Jest to pierwsza moja wystawa w nowym 1995 roku. To udana wystawa, dosta³em ocenê doskona³¹ pierwsz¹, jeszcze dwie i bêdê mia³ tytu³ granda.