11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 17.04.1994 LWÓW
King Bo-Wi - Ex1 CAGCIB BIV


Kinguœ ma tytu³ INTER CHAMPIONA i zaczyna welkê o nastêpny. Ta wystawa by³a wspania³ym tego pocz¹tkiem.