11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 16.04.1994 Lwów
King Bo-Wi - BEST


Jest to moja pierwsza wystawa zagraniczna. By³a bardzo udana. Sêdzia uzna³ mnie za njlepszego . Po niej mogê ubiegaæ siê o tytu³ INTERNATIONAL CHAMPION.