11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 13.11.1994 £ódŸ
King Bo-Wi - Ex1 BIV


By³a to bardzo udana wystawa, mam ju¿ trzeci¹ ocenê do tytu³u.