11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 13.02.1994 Warszawa
King Bo-Wi - V1 CACIB nom BIS


To bardzo udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy.Otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ - V1 CACIB.