11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 24-25.04.1993 Wroc³aw
King Bo-Wi - V1 BEST OF VARIETY


By³a to bardzo udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota poœród wszystkich ras.