11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 19.09.1993 Katowice
King Bo-Wi - Ex1 CAC RS


W wynikach powtórzy³a siê wystawa sierpniowa z Warszawy i mam drugiego CACa.