11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 13-14.02.1993 Warszawa
King Bo-Wi - V1 nom BIS


By³a to udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy.Otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹.