11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 08.08.1993 Warszawa
King Bo-Wi - Ex1 CAC RS


By³a to bardzo udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy.Otrzyma³ ocenê doskona³¹ piersz¹.