11 grudnia 2018
 
 


 
Wystawa FiFe 04-05.12.1993 Poznañ
King Bo-Wi - Ex1 CACIB RS


By³a to udana wystawa.Kinguœ po raz pierwszy uczestniczy³ w niej jako CHAMPION. Otrzyma³ ocenê doskona³¹ pierwsz¹ - CACIB RS.