11 grudnia 2018
 
 
LISTA WYSTAW
5-6.12.1992


 
Wystawa FiFe 5-6.12.1992 Poznañ
King Bo-Wi - V1 nom BIS


By³a to bardzo udana wystawa.Kinguœ zosta³ nominowany do wyboru najpiêkniejszego kota wystawy.Otrzyma³ ocenê doskona³¹ piersz¹. Zosta³ uznany za najlepszego m³dego kocurka wystawy.