14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

OSA SEMMP* PL
Koteczka w kolorze czarny szylkret bikolor (PER f 03) urodzona 27.05.2017 roku jest weso³¹, przemi³¹ koteczk¹ z uwielbieniem zwiedzaj¹c¹ wraz z rodzeñstwem swój ma³y œwiat. A tu tyle ciekawych obrazów, zakamarków i ró¿nych dziwnych rzeczy.