14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

OMAR SEMMP* PL
27.05.2017 Przyszed³ na œwiat bia³o czarny (PER n 02) kocurek, jako jedyny ch³opiec w miocie. Jest to weso³e, przemi³e kocie, skore do zabawy, kochaj¹ce opiekunów.