14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

NELLY
Koteczka urodzi³a siê 29.04.2017r. Jest to przesympatyczna koteczka w kolorze bia³o - rudym, rudy arlekin PERd02. koteczka kocha ludzi, jest œmia³a, otwarta skora do zabawy i wszelkich kontaktów z cz³owiekiem którego traktuje jak cz³onka swojej rodziny.