14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

LIDER SEMMP*PL
Lider to spokojny, u³o¿ony kocurek, którego uroda i wdziêk wskazuj¹ wyraŸnie, na wygrane wystawy w przysz³oœci.