14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

LALUΠSEMMP*PL
Laluœ to weso³e, pogodne kociê, zawsze skore do zabawy. Ma wszelkie zadatki na piêknego kota wystawowego.