14 listopada 2018
 
 
W tej chwili oferujemy następujące kociaki
LALUŚ LIDER NELLY NEO OMAR OSA ŁAKOTKA

£AKOTKA SEMMP* PL
18.01.2017 w domowej hodowli kotów perskich przysz³a na œwiat urocza koteczka w kolorze rudo - bia³ym (rudy bikolor) PER d 03. Koteczka jest zaczipowana, posiada badania na PKD. To mi³a uwielbiaj¹ca zabawê koteczka.