10 grudnia 2018
 
 

ISMENA SEMMP*PL

Jestem ulubienic¹ wszystkich. Zdrobniale nazywaj¹ mnie "Dziewuchn¹" gdy¿ jestem najm³odsza z ca³ego naszego stadka. Wszêdzie mnie pe³no- uwielbiam zabawy i szalone harce. Staram siê jednak byæ jak najbli¿ej ludzi- najlepiej wszystkich na raz. Przytulam siê do nich gdy tylko mogê, a gdy siê odwzajemni¹ mrrruczê najjjg³oœniej. Moja Galeria