10 grudnia 2018
 
 

FELICJA ALGARA*PL

Noszê przepiêkny czarny frak ze z³otymi guziczkami. Pieszczotliwie mówi¹ do mnie Mikunia. Uwielbiam wszelkie zabiegi kosmetyczne, kocham wszystko co wi¹¿e siê z byciem blisko moich Pañstwa. Towarzystwo ludzi jest znacznie ciekawsze ni¿ innych kotów, choæ i z nimi czasem spêdzam wolne chwile. Moja Galeria