10 grudnia 2018
 
 

CZATA SEMMP*PL

Jestem pupilk¹ mojego "Pancia". Zdrobniale nazywa mnie Fredka- bardzo to lubiê. Urodê i charakter odziedziczy³am po moim utytuowanym tatusiu i uroczej mamusi. Na areny œwiatowych wystaw wkroczy³am z rozmachem i mam ju¿ kilka sukcesów na swoim koncie. Moja Galeria